Science Café Nijmegen

Event Date: October 9, 2017

Hoe de illusie van begrip ons op het verkeerde been zet

In het Science Café op maandag 9 oktober zal worden ingegaan op het gevoel van snappen, ook als dit onterecht is. Wie iets denkt te begrijpen, zal niet geneigd zijn dit op juistheid te controleren. Wetenschapsfilosoof Herman de Recht (Tilburg University) zal vertellen over de manier waarop metaforen onze emoties en werkelijkheid vormgeven en leiden tot een illusie van begrip, waarna Gerard Steen zal ingaan op hoe metaforen ons handelen kan beïnvloeden. Als oprichter en directeur van het Metaphor Lab is hij als geen ander op de hoogte van het cognitief-wetenschappelijk onderzoek naar metaforen en hij zal de uitkomsten en consequenties hiervan schetsen. Daar waar De Regt de noodzaak benadrukt van het omzeilen van metaforen als het om waarheidsvinding gaat, ziet Steen hun rol in de wetenschap en samenleving als minder almachtig en deels onontkoombaar. Graag tot ziens op 9 oktober!

Metaphor Lab • September 12, 2017


Previous Post

Next Post